Onze bedrijven
Oostvlaams Milieubeheer

Tel. : +32 9 342 95 67
Fax : +32 9 342 95 77
BTW : 
0413.983.132
www.ovmb.be

Oostvlaams Milieubeheer

OVMB: milieuvriendelijke behandeling, stockage en berging van afvalstoffen

OVMB, een dochterbedrijf van Eiffage Benelux, verwerkt industriële afvalstoffen met een uitgesproken zorg voor kwaliteit, milieu, veiligheid en duurzaamheid. Hierbij staat transparantie naar overheid, omwonenden en de andere stakeholders centraal en is een positieve langtermijnrelatie met de klanten van groot belang.

In 1994 begon OVMB met de exploitatie van de deponie die 32 ha groot is. De site wordt uitgebaat in 10 opeenvolgende fasen en heeft een totale bergingscapaciteit van ongeveer 6 miljoen ton. De site is makkelijk bereikbaar zowel via de autosnelwegen, de spoorwegen als via het water.

Elke deponie is met de meest recente technologie van de omgeving geïsoleerd. De eerste laag bestaat uit een één meter dikke kleilaag die de stortplaats afschermt van de grond en het grondwater. Boven deze kleilaag bevindt zich een netwerk van draineerbuizen om eventuele lekken te kunnen opsporen en een elektronisch lekdetectiesysteem. Bovenop de kleilaag ligt een tweede 3 mm dikke beschermlaag die uit HDPE bestaat. Als een deeldeponie is volgestort, wordt ze afgedekt met een waterdichte laag die belet dat regenwater nog tot in de afvalstoffen kan doorsijpelen. Zowel tijdens als na de stortactiviteiten wordt elke deeldeponie permanent opgevolgd.

Begin 1998 breidde OVMB haar activiteiten uit met de solidificatie en stabilisatie van afvalstoffen. Het bedrijf wilde milieuverantwoorde maar toch economisch haalbare oplossingen kunnen aanbieden voor een groot aantal ‘probleemafvalstoffen’. De wetgeving zorgt er immers voor dat op de stortplaats bepaalde afvalstoffen niet rechtstreeks kunnen aanvaard worden. Deze gevaarlijke afvalstoffen moeten eerst voorbehandeld worden voordat ze gestort kunnen worden. Solidificatie is een technologie waarbij gebruik gemaakt wordt van reagentia om uitloogbare zware metalen vast te leggen. De opslag gebeurt in de afvalstoffenbunker die ingedeeld is in verschillende compartimenten en in verschillende silo’s. Sinds 2012 beschikt OVMB over een tweede solidificatie-installatie om tegemoet te komen aan de sterk stijgende vraag om afvalstoffen voor te behandelen. In deze tweede installatie worden uitsluitend verbrandingsresiduen verwerkt.

OVMB richt zich in de eerste plaats op het bereiken van klantentevredenheid, maar verliest hierbij nooit het wettelijk aspect uit het oog. Een zorgvuldig uitgewerkt integraal kwaliteitssysteem waarborgt een correcte behandeling van het afval zowel bij de aanvaarding, de verwerking als bij de controle van de afvalstoffen.

Het integraal kwaliteitssysteem bestaat uit gecertificeerd kwaliteitssysteem (ISO 9001) en gecertificeerd milieubeheerssysteem (ISO 14001). Naast de pijlers kwaliteit en milieu werd het integraal systeem over de jaren heen verder uitgebreid met de pijlers veiligheid en duurzaamheid. 

Sedert 2008 wordt er op de site Kennedylaan tevens laguneringspecie ontwaterd.

In 2015 kocht OVMB een tweede site in de Gentse haven. Op de site Oudetragel worden zowel niet gevaarlijke, gevaarlijke afvalstoffen als producten gestockeerd en verwerkt.

 

Nadia Casier
Gedelegeerd bestuurder
15
medewerkers
6,1 M€
eigen middelen
10,6 M€
omzet

Projecten

Oude Tragel
Photo description nl: 
Oude Tragel
Photo description en: 
Oude Tragel

Kaart

Kennedylaan 50, 9042 Gent