Onze bedrijven
Perrard

B.P. 1073 L-Luxembourg

Tel. : +352 42 53 53 1
Fax : +352 42 53 49
BTW : Luxembourg B  17.228
www.perrard.lu

Perrard

Perrard werd opgericht in 1900 en is een van de oudste actieve Luxemburgse bouwbedrijven: een onomstotelijk bewijs van hun kennis en expertise in de bouw, civieltechnische bouwkunde en openbare werken. Dankzij Perrards dynamisme en ervaring realiseert het bedrijf jaarlijks gemiddeld een 30-tal bouwplaatsen.

De expertise gaat van het beheer van projecten voor woningen, kantoren, openbare voorzieningen, commerciële centra en industriële sites tot de restauratie van historische monumenten.

 

Perrard is gespecialiseerd in openbare werken en levert diensten voor grondwerken, civieltechnische bouwkunde en wegenaanleg. Ook op vlak van sanering en milieu is het bedrijf een expert ter zake. Perrard voert tevens werken uit voor de privésector en voor particuliere klanten.

Aangezien veiligheid en milieu een wezenlijk onderdeel vormen van de bedrijfscultuur investeert Perrard continu in adequate uitrusting en personeelsopleidingen met het oog op een steeds betere ongevallenpreventie.

Alain Putz
Gedelegeerd bestuurder
267
medewerkers
6 M€
eigen middelen
47 M€
omzet

Projecten

Cour de Justice de l'Union européenne
Photo description nl: 
Hof van Justitie van de Europese Unie
Photo description en: 
Court of Justice of the European Union, Kirchberg
Château d'eau à Gasperich
Photo description nl: 
Watertoren in Gasperich
Photo description en: 
Water tower at Gasperich
Aal Schwemm Diekirch
Photo description nl: 
Aal Schwemm Diekirch
Photo description en: 
Aal Schwemm Diekirch
Maison du Savoir à Belval
Photo description nl: 
Maison du Savoir (kenniscentrum) in Belval
Photo description en: 
Maison du Savoir à Belval
Hall logistique de Diekierch
Photo description nl: 
Logistieke hal van Diekierch
Photo description en: 
Diekirch logistics centre
Ligne Luxembourg Sandweiler
Photo description nl: 
Spoorlijn Luxembourg Sandweiler
Photo description en: 
Railway Luxembourg Sandweiler
Luxtram Kirchberg
Photo description nl: 
Luxtram Kirchberg
Photo description en: 
Luxtram Kirchberg
La Rotonde à Luxembourg-Bonnevoie
Photo description nl: 
La Rotonde in Luxembourg-Bonnevoie
Photo description en: 
La Rotonde in Luxembourg-Bonnevoie

Kaart

Rue Jacques Lamort 2, L-6947 Niederanven