Eiffage Benelux

Eiffage Construction

Eiffage Construction verenigt alle activiteiten m.b.t. bouw, planning, projectontwikkeling, onderhoud en facilitair management. Dankzij dit breed scala aan vaardigheden kan Eiffage Bouw zijn klanten een gevarieerd aanbod en een globale expertise aanbieden.

Verdeling van de omzet per activiteit:

  • Bouw: 71%
  • Stadsvernieuwing en projectontwikkeling: 23%
  • Diensten en onderhoud: 6%

Eiffage Construction stelt ongeveer 11.000 werknemers te werk en realiseert een omzetcijfer van 3,75 miljard euro.

Eiffage Construction realiseert hoofdzakelijk breed opgezette projecten die kaderen in publiek-private samenwerkingen waarbij Eiffage betrokken is. De onderneming streeft in eerste instantie naar het realiseren van grote ontwikkelingsprojecten in stadscentra, bouwt en renoveert een groot aantal openbare gebouwen, restaureert architectonisch erfgoed en historische monumenten.

De aannemer-projectontwikkelaar Eiffage Immobilier is actief in Frankrijk. Als partner van lokale gemeenschappen en maatschappelijke spelers is Eiffage Immobilier ook zeer actief in de privésector. De onderneming werkt nauw samen met Eiffage Aménagements om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan specifieke eisen m.b.t. planning en ontwikkeling.

Eiffage Construction services is gericht op het beheer van het onderhoud van gebouwenparken, industriële sites of grote projecten, zoals gevangenissen en ziekenhuizen, waarbij de groep in kader van een PPS betrokken is. De onderneming beschikt over gespecialiseerde structuren om op een efficiënte manier tegemoet te komen aan de noden van de klant. 

Meer weten over : Eiffage Construction.