Eiffage Benelux

Organisatie

De Groep Eiffage is met een omzetcijfer van 15 miljard euro één van de Europese leiders in de bouwsector en in concessies voor openbare werken.

De groep stelt ongeveer 65.000 werknemers te werk.

Verdeling van de activiteiten:

  • Infrastructuur: 31,3 %
  • Bouw: 25,3 %
  • Energy Systems: 25,4 %
  • Concessies: 18 %

Eiffage Concessions is een aannemer-concessiehouder voor de aanleg van autosnelwegen en grote infrastructuurwerken, publieke voorzieningen, gebouwen en stadsvernieuwing. De onderneming verzekert de financiering, het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de gerealiseerde projecten.

Eiffage Construction groepeert alle activiteiten m.b.t. bouw, projectontwikkeling en facilitair management: woningen, kantoren, publieke voorzieningen, commerciële centra, industriële sites, historische monumenten, …

Eiffage Infrastructures ontwikkelt de activiteiten m.b.t. grondverzet, wegenbouw, civieltechnische werken en de bouw van spoorwegen en funderingen. Ze is ook gespecialiseerd in metalen constructies: kunstwerken, gevels, gebouwen, mechanische constructies, offshore, ketelbouw, industrieel onderhoud, kraan- en leidingwerk.

Eiffage Energie is gespecialiseerd in elektriciteit, airconditioning en automatisering van procedés. Eiffage Energie biedt een kant-en-klare dienstverlening aan: ontwerp, realisatie, exploitatie en onderhoud van technische installaties in het algemeen en specifieke voorzieningen en dit in elke sector.