Realisaties

Diabolo-viaduct in Haren

Diabolo - Civieltechnische bouwkunde: aanaardingen, viaduct L25N en tunnel L36C/2.

Spoorplatform met een totale lengte van ongeveer 1.500 m.

Bouwen van drie dubbelsporige viaducten: viaduct G in staal en beton en viaducten A/C in beton.

Realisatie van 3 taluds.

Bouwen van 2 kaderbruggen en verschillende landhoofden.

Dit dubbelspoorviaduct wordt samengesteld uit 34 pijlers waarvan de grootste 23 m hoog is. De funderingen van dit viaduct vereisten de plaatsing van ongeveer 55.000 m micropalen en 30.000 m schroefpalen.

Een metalen bekisting op maat werd speciaal ontworpen voor de bouw van deze pijlers. Elke paalkop weegt 80 ton en is 8 meter breed (irissen). Teneinde een nauwkeurige uitvoeringsplanning te respecteren, beschikte de werf over twee volledige stellen bekistingen en ondersteuningen.

Twee prefab vloerplaten (± 120 ton) en een ter plaatse gestort knooppunt verbinden de twee irissen van eenzelfde pijler. Vervolgens zullen de ruimten tussen de pijlers door U-bakken gevuld worden en dit zal de basis vormen waarop Infrabel de sporen zal aanleggen.

De voornaamste moeilijkheden op deze werf waren, naast de afmetingen en het gewicht van de prefabelementen, hun complexe geometrie en de plaatsing ervan op een spoorweg die in dienst was.

  • Pijlers viaduct ABC (ter plaatse gestort): 2.001 m³
  • Paalkoppen Iris, viaduct ABC: 4.244 m³
Aannemer(s): 
THV Valens-Antwerpse Bouwwerken
Bouwheer: 
Infrabel NV
Duur van de werf: 
08/2009 – 03/2012