Realisaties

Havengebied van Bon-Dieu in Namen - herstel van de kademuur

De werken omvatten:

 • de afbraak van herbruikbaar wrijfhout van de aanlegplaatsen, afbraak en verwijdering van gebroken en gescheurde betonplaten op de kade, afbraak van bestrating grenzend aan de bovengenoemde betonplaten;
 • het afgraven van een deel van het terrein achter het achterste scherm
 • de stabilisatie van het haventerrein, de afbraak en verwijdering van de beschadigde kademuur;
 • de realisatie van een nieuwe kademuur:
  • bouwen van een damwand parallel met het achterste scherm;
  • verbinden van deze damwand met het achterste scherm door middel van dwarse schermen (2e deel) die de schotten vormen;
  • aanaarden van de caissons die zo gevormd zijn door middel van de steenbestorting geleverd door de gemeente;
  • realiseren van een kopbalk in gewapend beton met bekleding in bloksteen geleverd door de gemeente;
  • realiseren van twee bolders en een ladder;
  • terugplaatsen van het gerecupereerde wrijfhout van de aanlegplaatsen of ter beschikking stellen van dit wrijfhout voor de gemeente;
 • ophogen van het haventerrein;
 • realisatie van een discontinue vloerplaat in gewapend beton;
 • consolideren van de geërodeerde funderingen van een kademuur (aan de lager gelegen muur in het havengebied van Bon-Dieu) door het betonneren ervan onder water
Aannemer(s): 
De Graeve
Bouwheer: 
MET - D.232 - Directie Waterwegen Namen
Architect: 
MET - D.232 - Directie Waterwegen Namen
Duur van de werf: 
17-03-2008 tot 31-12-2008