Realisaties

RVT Solvay Brussel

Nieuw rust- en verzorgingstehuis op de locatie van Solvay in Brussel.

Het gebouw bevat ± 5.353 m² bovengronds (gelijkvloers + 5) en ± 984 m² ondergronds en een tuin gelegen in het centrum van de vestiging.

De omvang van het bestaande gebouw werd bewaard. De eigendom werd aangepast aan de eisen van het EPB en aan de waarden van de thermische en akoestische isolatie die beantwoorden aan de Belgische normen.

De structuur van het gebouw werd maximaal behouden. Aanpassingen en afbraakwerken werden uitgevoerd om een hogere inkomsthal te creëren, om nieuwe liften te voorzien, alsook trappen voor nooduitgangen en de nodige technische voorzieningen.

Het gebouw bevat diverse lokalen (kapper-kine-data-polyvalente zaal-restaurant-keuken-kantoren) en een totaal van 99 kamers voor 116 bedden.

Uitgevoerde werken: waterdichtheid van de daken, elektriciteit, HVAC, draagvloeren, tussenschotten en afwerking.

Bijzondere kenmerken van de werf:

 • Werf binnen een sterk verstedelijkt gebied
 • Regelmatige door de werf georganiseerde vergaderingen met het wijkcomité en zijn vertegenwoordiger
 • Organisatie van overlegvergaderingen met de aanwonenden
 • Schriftelijke informatie van de aanwonenden voor alle specifieke werkzaamheden (nachtelijke werkzaamheden, wegafsluiting)
 • Vooraf vastgestelde verkeersplannen verleend door de gemeente en de politie voor bepaalde specifieke werkzaamheden
 • Opgelegde arbeidsuren (7u-19u)
 • Aanvragen tot afwijking ingediend bij de overheid voor werkzaamheden die hinder veroorzaken gedurende het weekend
 • Specifieke signalisatie voor voetgangers en weggebruikers in functie van de voortgang van de werkzaamheden
 • Bijkomende of bijzondere opslagplaatsen op de openbare weg bepaald in overleg met de politie
 • Verzekeren van het voetgangersverkeer op de voetpaden door middel van aangepaste beveiliging (tunnel)
 • Terbeschikkingstelling van een telefonisch werfcontact
 • Overleg met de aanwonenden m.b.t. het uitschakelen van bepaalde nachtverlichtingen (hinder).
Aannemer(s): 
Valens
Bouwheer: 
Les Deux Princes Development
Architect: 
A.2R.C.
Duur van de werf: 
03/26/2014-10/14/2015