Behandeling en opslag van industrieel afval / recycling

Via haar dochteronderneming OVMB (Oostvlaams Milieubeheer) exploiteert Eiffage Benelux een deponie van categorie I en een onlangs uitgebreide solidificatie-installatie in het havengebied van Gent. Deze activiteit is vooral gericht op de verwerking en opslag van industrieel afval: zwaar vervuilde grond, restafval van verbrandingsinstallaties, shredderafval, asbesthoudende afvalstoffen, enz.
Sinds 2008 exploiteert het bedrijf een laguneringsveld en stortplaats voor baggerspecie. In 2011 werd ook een nieuwe stortplaats in gebruik genomen die tot 1.224.600 ton industrieel afval kan bevatten.