Waterbouwkundige werken

Eiffage Benelux is actief in de sector waterbouw, zowel voor wat betreft binnenwateren, als voor zee- en havenbouw. Het gaat om zeer diverse activiteiten en projecten: heien van damplanken, bodembeschermingen, afbraakwerken, bouw van kaaimuren, aanlegsteigers, sluizen, lichten van scheepswrakken en baggerwerken, zowel in België als in het buitenland. 
De groep investeert regelmatig in nieuwe uitrustingen en beschikt over zeer gespecialiseerd materiaal: hefplatformen, lichters, baggerboten, kranen en schepen,  zoals de Atlantis en de Albatros. De recentste investering is de Rambiz 4000, een DP2-boot dat is uitgerust met twee Huisman-kranen met een hefcapaciteit van 2.000 ton elk.