Industriële werken

Via haar dochteronderneming OVMB (Oostvlaams Milieubeheer) exploiteert Eiffage Benelux een deponie van categorie I en een onlangs uitgebreide solidificatie-installatie in het havengebied van Gent. Deze activiteit is vooral gericht op de verwerking en opslag van industrieel afval: zwaar vervuilde grond, restafval van verbrandingsinstallaties, shredderafval, asbesthoudende afvalstoffen, enz.

Industriële reiniging is een andere specialiteit van Eiffage Benelux, zowel in België als in het buitenland: chemische behandeling van installaties, hogedruk- en vacuümreiniging, reiniging van elektrische installaties onder spanning, verwijdering van asbest en verwijdering en vervoer van gevaarlijk afval. Onze dochteronderneming Romarco werkt hiervoor samen met diverse andere bedrijven uit de groep, hetzij in tijdelijke handelsvennootschappen of als onderaannemer. Het bedrijf beschikt over een geheel van industriële diensten en biedt oplossingen voor specifieke reinigingsproblemen.

Ontdek onze referenties

Meer over onze andere activiteiten