Waterbouwkundige werken

Onze expertise en ervaring met waterbouwkundige werken wordt algemeen erkend. We bouwen diepwanden, sluizen, kaaimuren, steigers en bodembeschermingen en we lichten en bergen scheepswrakken in België en in het buitenland.

Ontdek onze referenties

Meer over onze andere activiteiten