Herbosch-Kiere

Kerncijfers

  • 230 Medewerkers

  • 73 M€ omzet

Al meer dan een eeuw speelt Herbosch-Kiere een belangrijke rol inzake bouwwerken in en rond havens, rivieren en maritieme omgevingen. Onze voornaamste activiteiten zijn het afbreken en bouwen van kaaimuren, bruggen, steigers en sluizen. Daarnaast zijn we specialist in het uitvoeren van strand- en oeververdedigingswerken, bergen van schepen, baggeren en zware hijswerken. Meest recent zijn onze projecten in de sector van de hernieuwbare energie zoals offshore windenergie en getijdenenergie. In de milieusector heeft Herbosch-Kiere pionierswerk geleverd op een aantal gebieden, zoals de productie van afvalgranulaten en de reiniging van onderwaterbodems. We zijn ondertussen ook ervaren in het bouwen van stortplaatsen, evenals in de uitvoering van bodemsaneringen.

Projecten met een hoge technische moeilijkheidsgraad of een logistiek probleem worden door onze eigen studiedienst onder de loep genomen en voorzien van een veilige, innovatieve en economische oplossing. Ook in de praktijk streven onze verantwoordelijke teams naar een feilloze uitvoering van het project.

We blijven continu investeren in maritiem materieel om ons bestaand assortiment te versterken en met de juiste middelen specifiek werk te kunnen uitvoeren. In de Haven van Antwerpen hebben we een workshop waar onze toegewijde bedrijfstechniekers het materieel onderhouden volgens de hoogste standaarden. Deze workshop – in één van de grootste havens van Europa – geeft ons de kans om gemakkelijk projecten aan te nemen over de hele wereld.

Samen met Herbosch-Kiere Marine Contractors in de UK en via een deelname in de bedrijven SCALDIS en CTOW streeft Herbosch-Kiere er naar om duurzame projecten te realiseren.

Contacteer Herbosch-Kiere

Meer over onze andere bedrijven