Sodemat

Kerncijfers

  • 110 Medewerkers

  • 23 M€ omzet

Sinds de oprichting in 2002, doet Sodemat dienst als de materiaaldienst van Eiffage Benelux. De verschillende leden van de groep kunnen bij Sodemat terecht voor groot en klein materieel dat nodig is voor de uitvoering van hun bouw- en civieltechnische werven.

Een indrukwekkend park van torenkranen, mobiele kranen, graafkranen, stroomgeneratoren, compressoren, bekistingen, werfcontainers, voertuigen, … wordt hiervoor ter beschikking gesteld.

Zowel in Gentbrugge als in Strée, de twee zetels van het bedrijf, zorgt een team voor het onderhoud en de herstelling van de bekistingen. Beide sites beschikken tevens over een gespecialiseerd team van werktuigkundigen en elektriciens die zowel in de eigen werkplaatsen als op de werven, instaan voor het onderhoud en het oplossen van problemen.

 

Het management van Eiffage Benelux en Sodemat vinden het vanuit hun rol als maatschappelijk, verantwoorde bouwonderneming belangrijk om op verschillende manieren invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. Via de CO2-prestatieladder brengen we ons energieverbruik en onze CO2-emissie in kaart en nemen we diverse initiatieven om onze uitstoot te verminderen.

De CO2-prestatieladder is een managementsysteem van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) en is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren CO2-bewust(er) te handelen. Bijkomende informatie kan je vinden op de SKAO-website.

De CO2-prestatieladder vormt een effectief instrument om in onze bedrijfsvoering en bij het realiseren van projecten winst te boeken op verschillende terreinen, met name op het gebied van efficiënt gebruik van materialen, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.

Contacteer Sodemat

Meer over onze andere bedrijven