Nieuws

Eiffage Benelux behaalt voor al haar Belgische filialen niveau 3 van de CO2-prestatieladder

Eiffage Benelux heeft in 2022 voor al haar Belgische filialen het certificaat CO2-prestatieladder niveau 3 behaald. Twee van onze bedrijven, Duchêne en De Graeve, zorgen daarbij voor een primeur door als eerste Waalse bedrijven gecertificeerd te zijn met niveau 3 op de CO2-prestatieladder. Met deze resultaten zetten we onze ambitie om dé leider te worden op het vlak van duurzaam bouwen verder kracht bij.

Eiffage Benelux wil een actieve rol opnemen in de strijd tegen de klimatologische veranderingen. Daarom nemen we tal van initiatieven om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, zowel op kantoor als op onze werven. Met het behalen van niveau 3 op de CO2-prestatieladder voor al onze Belgische filialen, voegen we de daad bij het woord. Nota bene: ons filiaal Herbosch-Kiere behaalde reeds niveau 4 in 2021.

Deze CO2-prestatieladder is een managementsysteem van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) en is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren CO2-bewust(er) te handelen. Het vormt een effectief instrument om in onze bedrijfsvoering en bij het realiseren van projecten winst te boeken op verschillende terreinen, met name op het gebied van efficiënt gebruik van materialen, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.

Giovanni Vandenborre, gedegeleerd bestuurder Vuylsteke en verantwoordelijke Duurzaamheidscel Eiffage Benelux: “Met het behalen van deze schitterende resultaten, plukken we de vruchten van ons voorbereidende werk binnen de cel Duurzaamheid dat we reeds sinds 2020 hebben opgestart. We mogen dan ook zeer trots zijn dat we voor al onze Belgische filialen van Eiffage Benelux op niveau 3 van de ladder staan, met de mooie primeur in Wallonië voor onze bedrijven Duchêne en De Graeve. Samen met alle filialen zullen we in de komende jaren stappen zetten om de duurzaamheids-engagementen van ons strategisch plan ‘Horizon 2025’ na te komen. Dit onderstreept onze ambitie om de strijd tegen de klimaatopwarming structureel te handhaven.”

Christophe Van Ophem, gedelegeerd bestuurder Eiffage Benelux: “Deze mooie resultaten voor Eiffage Benelux met de certificering van onze Belgische filialen op de CO2-prestatieladder niveau 3 passen perfect binnen onze ambitie om de leider te worden op het vlak van duurzaam bouwen. Het klimaatrapport van Eiffage, dat sinds 2020 wordt uitgebracht, is daarbij onze leidraad voor hoe de klimaatverandering op het hoogste niveau van het bedrijf is geïntegreerd en welke concrete acties we hier aan koppelen.”