Nieuws

Mobiele stadsbatterij

Eiffage Benelux rolt mobiele stadsbatterij uit op haar werven

In het kader van de duurzaamheidsstrategie van de Groep Eiffage om een leider te worden in CO₂-arm bouwen, gaat Eiffage Benelux over tot de installatie van mobiele stadsbatterijen op haar werven. Near Grid Solutions ontwikkelde daarvoor de green box-batterij, een duurzaam alternatief voor dieselgeneratoren. De installatie van de eerste batterij is voorzien voor eind dit jaar. 

Stefan Eerens, Gedelegeerd zaakvoerder Sodemat (materiaaldienst Eiffage Benelux): “Aan deze bestelling gingen de afgelopen maanden vele metingen en tests op verschillende van onze Eiffage-werven vooraf. Op basis van deze bevindingen, werkten we met Near Grid Solutions aan de ontwikkeling van een green box-model op maat. Hiermee willen we vooral onze kleinere werven – die nu van stroom voorzien worden via één stroomgenerator – op efficiëntere wijze kunnen voeden. Ons Eiffage-batterijmodel zal concreet op al die werven stroom leveren voor bronbemalingen, één torenkraan, onze werfketen en meerdere werfkasten.”

Naast een gevoelige daling van de CO₂-voetafdruk, brengt de mobiele stadsbatterij nog enkele andere belangrijke voordelen voor onze werven met zich mee. Zo zullen onze medewerkers voortaan zonder geluidshinder kunnen werken, voorkomen we mogelijke stilstanden doordat periodiek onderhoud overbodig wordt en anticiperen we op de energietransitie van de toekomst. Ook voor omwonenden rond de werf, heeft deze nieuwe toepassing een positieve impact op hun algemeen welzijn.

Christophe Van Ophem, CEO van Eiffage Benelux: “Met deze aankoop zetten we onze ambitie als groene bouwonderneming kracht bij en zijn we verheugd de CO₂-uitstoot op onze werven aanzienlijk te kunnen verminderen. Ik ben trots dat we dankzij onze inspanningen op het vlak van circulair bouwen en onze focus op innovatieve oplossingen als deze ons steentje kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld.”

Frank Vermeulen (Near Grid Solutions) over de samenwerking met Eiffage Benelux: “Als start-up zijn we een versneller van de energietransitie. Onze green box is een eerste succesvol product afgestemd op moderne bouwbedrijven zoals Eiffage. Eiffage Benelux – Sodemat, is onze eerste klant-verhuurder van materieel. Met Sodemat als klant kunnen we snel en efficiënt ons product en services op maat van het verhuurbedrijf afstemmen. We hebben dan ook uitzicht op mogelijke vervolgbestellingen om de huur vlot verder uit te bouwen. Eiffage Benelux is een topspeler in de sector. De omvang van de groep in België, actief in alle gewesten van ons land, én zijn internationale aanwezigheid, meer bepaald in Frankrijk, is voor ons een ideaal lanceerplatform om onze duurzame ambities waar te maken. Eiffage Benelux – Sodemat heeft resoluut gekozen om de CO₂-voetafdruk op haar werven significant te verminderen. Wij zijn onder de indruk van de reeds geleverde inspanningen. De keuze voor ons is daar ook een exponent van.”

De voordelen van een mobiele stadsbatterij:

– Hoog energetisch rendement
– CO₂-voetafdruk daalt gevoelig
– Geen roetemissies
– Geen geluidsemissies
– Geen periodiek onderhoud nodig, dus geen stilstanden
– Geen brandstofbevoorrading
– Gebruik van groene energie
– Snel opstarten van de bouwwerf door residentiële aansluiting
– Verbruik onder controle

Over Eiffage Benelux

Eiffage Benelux maakt deel uit van de Groep Eiffage, de 3de grootste speler in Frankrijk en de 4de in Europa in bouw en concessies. Eiffage Benelux is via haar veertien filialen actief in gebouwen, burgerlijke bouwkunde, vastgoedpromotie, waterbouwkundige- en milieuwerken, schrijnwerk en industriële werken. Steunend op de ervaring van haar 2.000 medewerkers, realiseerde Eiffage Benelux in 2019 een omzet van 645 miljoen euro.

Meer info op www.eiffagebenelux.com.
Volg Eiffage Benelux op LinkedIn.

Over Sodemat

Sodemat vormt sinds haar oprichting in 2002 de materiaaldienst van Eiffage Benelux. De verschillende leden van de groep kunnen bij Sodemat terecht voor groot en klein materieel dat nodig is voor de uitvoering van hun bouw- en civieltechnische werven. Een indrukwekkend park van torenkranen, mobiele kranen, graafkranen, stroomgeneratoren, compressoren, bekistingen, werfcontainers, voertuigen, … wordt hiervoor ter beschikking gesteld.

Meer info op https://eiffagebenelux.be/bedrijven/sodemat.
Volg Sodemat op LinkedIn.

Over Near grid Solutions

Near grid Solutions is opgericht in 2020. Als jong bedrijf zetten we in op innovatieve oplossingen die de energietransitie versnellen. De energietransitie zal in grote mate een verder doorgedreven elektrificatie van onze economie inhouden. Dit stelt uitdagingen aan het elektriciteitsnet. Near grid Solutions ondersteunt deze elektrificatie door oplossingen aan te bieden die het elektriciteitsnet lokaal versterken én duurzame energie faciliteren. Near grid is jong én kan terugvallen op een team dat meer dan 80 jaar ervaring heeft in energie engineering en business development.

Meer info op https://www.neargrid.solutions.
Volg Near grid Solutions op LinkedIn.