Wijnegem Wachthaven

Over dit project

Het project bestaat uit de kanaalverbreding van het Albertkanaal.

De kanaalverbredingswerken behelzen:

 • De bouw van een nieuwe kaaimuur (waterdiepte: 6,0 m) over een lengte van ca. 1.150 m vlak voor de bestaande kaaimuur, terwijl het bestaande damwandscherm en een gedeelte van de betonnen bovenstructuur behouden worden. Het baggerwerk (toekomstige verdieping van de bodem met ca. 2,0 m) was niet in deze opdracht begrepen.
 • De bouw van een wachthaven met kaaimuur (waterdiepte: 5,0 m) over een lengte van ca. 920 m met inbegrip van de uitbraak van de bestaande oeververdediging. Ook de grondwerken van droge en waterrijke gebieden tussen de bestaande elementen en de nieuwe kaaimuur zijn in deze opdracht inbegrepen.
 • Het voorzien van de nodige overgangsconstructies opwaarts en afwaarts zowel op de linker- als op de rechteroever.
 • De rechteroever voorzien van de nodige infrastructuur om het langdurig aanmeren van schepen mogelijk te maken (voorzieningen voor afvalcontainers, stromend water, elektriciteit, parkeermogelijkheden, …).
 • De aanleg van het wegennet en de renovatie van het bestaande jaagpad op de linkeroever met inbegrip van de grachtelementen.

De rechteroever krijgt een nieuw jaagpad en het tracé van de huidige Albertkanaalbaan werd verplaatst

 • Projectnaam

  Wijnegem Wachthaven
 • Expertisedomein

  Maritieme en Civiele werken
 • Locatie

  Wijnegem
 • Bouwheer

  De Scheepvaart
 • Bouwperiode

  2009-2011
 • Bedrijf

  Herbosch-Kiere