Nieuws

Publica Awards HK

Stuwsluisproject Harelbeke wint publieksprijs Publica Awards

Het project ‘Leiewerken in Harelbeke’ van Herbosch-Kiere heeft de online stemming van de Publica Awards – dat de beste overheidsprojecten bekroond – gewonnen in de categorie ‘Urban Development, Infrastructure & Mobility’.

Herbosch-Kiere werkte de afgelopen vijf jaar in opdracht van de Vlaamse Waterweg aan de vernieuwing en modernisering van de stuwsluis, vaarweg en de omgeving langs de Leie in Harelbeke. Deze werken kaderen binnen het overkoepelende Seine-Scheldeproject, dat de vaarwegverbinding tussen het Seine-bekken en het Schelde-bekken verbetert. Dankzij enkele grootschalige infrastructuurwerken in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen zullen binnenvaartschepen tot 4.500 ton tussen Parijs en Antwerpen kunnen varen.

Bedankt aan iedereen om dit project mee naar de overwinning te stemmen! De fysieke uitreiking van de Awards vindt plaats op 17 september 2020 in het Plaza hotel in Brussel.

Over het project

Werken in stedelijk gebied
De infrastructuurwerken vonden midden in de stadskern van Harelbeke plaats. Ook kon de Leie tijdens de werken niet gestremd worden. Dit alles had een directe impact op de uitvoeringsmethoden en projectplanning. We kozen voor de inrichting van een tijdelijke sluis, zodat de scheepvaart geen hinder ondervond van de werken. Een tijdelijke stuw zorgde ervoor dat er geen wateroverlast was tijdens de werken. De nieuwe sluis en stuw werden ingepland op dezelfde locatie als de oude voor een optimaal nautisch en hydraulisch ontwerp. De bouw kon met andere woorden pas beginnen na de inrichting van de tijdelijke infrastructuur en de afbraak van de oude infrastructuur.

Energieneutraal stuwsluiscomplex
Naast het nieuwe stuwsluiscomplex bouwden we een pompgemaal met twee turbines. Bij wateroverschot zullen de turbines energie opwekken. Omgekeerd, in droge periodes en bij watertekorten kan het pompgemaal water naar het opwaartse waterpand pompen. De verwachte energieopbrengst is hoger dan het verbruik van het stuwsluiscomplex, waardoor het stuwsluiscomplex als energieneutraal beschouwd wordt.

Uitgevoerde infrastructuurwerken door THV Leieland:

 • Afbraak van oude infrastructuur
 • Nieuwe sluis (230m lang, 12,5 m breed x 4,70m waterdiepte)
 • Nieuwe stuw (2 stuwsegmenten elk 12,5m breed)
 • Pompgemaal met turbines
 • Vistrap
 • Kaaimuren (2 km)
 • Baggerwerken
 • Plaatsen van nieuwe stalen Hogebrug (80m en 1.000 ton)
 • Bloemmolenbrug (beweegbare fietsersbrug)
 • Banmolenbrug
 • Riolering, warmtenet en wegenis