Nieuws

 

 

 

Nouveau siège Eiffage Benelux

‘THE SOURCE’: een ambitieus renovatieproject voor het toekomstige hoofdkantoor van Eiffage Benelux, Valens en Eiffage Development in Brussel

Het is vanaf heden officieel: na de ondertekening van de verkoopovereenkomst en de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning bij de gemeente, zijn Eiffage Benelux en haar twee Brusselse dochterondernemingen, Valens en Eiffage Development, trots om de locatie van hun toekomstige kantoren in Brussel te kunnen onthullen. Zo zullen ze gevestigd zijn in Oudergem, meer bepaald in de Demeylaan nr. 66, waar het nieuwe hoofdkantoor van de drie verenigde entiteiten, ‘The Source’ genaamd, zal opgetrokken worden.

De keuze van de locatie kwam er niet toevallig. Het werd ingegeven door de wens van de Groep om een ​​stevige verankering in Brussel te behouden, in een wijk die de komende jaren een volledige metamorfose zal ondergaan door een verfraaiing van de openbare ruimte en de leefomgeving.

Met de steun van het architectenbureau R²D² wil Eiffage Benelux het bestaande gebouw omvormen tot een uitnodigende en aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor iedereen. ‘The Source’ voldoet daarmee aan alle eisen op vlak van bereikbaarheid, duurzame ontwikkeling, circulariteit, vermindering van het energieverbruik en comfort voor haar medewerkers.

Tot slot onderschrijft dit project ook de wil van de bedrijven van de Groep om zich op harmonieuze wijze te integreren in een snel veranderende stedelijke omgeving, door de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit dankzij een nabijgelegen openbaarvervoersnetwerk en ondersteund door een daadkrachtig mobiliteitsbeleid.

Het einde van de werken alsook de verhuis is voorzien voor eind 2024.

Christophe Van Ophem (Gedelegeerd bestuurder Eiffage Benelux):
“Door onze drie Brusselse entiteiten van de Groep in hetzelfde gebouw samen te brengen, willen we – volledig in lijn met onze waarden – de synergie tussen en de dynamiek binnen onze teams verder opdrijven. ‘The Source’ zal een werkplek bieden die de co-creatie, innovatie en creativiteit stimuleert. Samen presteren om te slagen als een team, dat is ons bedrijfsproject! Bovendien kadert dit binnen onze wens om onze mobiliteitsmodi te optimaliseren en onze CO2-voetafdruk drastisch te verminderen, wat perfect past binnen onze doelstelling om dé leider te worden op het vlak van koolstofarm bouwen.”

Thierry Collard (Gedelegeerd bestuurder Eiffage Development):
“Met de realisatie van dit vastgoedproject, herbevestigt Eiffage Development haar ambitie als referentiespeler binnen de vastgoedsector. Ons DNA als bouwer-projectontwikkelaar komt volledig tot uiting via ‘The Source’. Het architectonisch ontwerp dat energiezuinigheid, koolstofarme oplossingen en technische innovaties combineert, zal het uithangbord zijn van onze knowhow op stedenbouwkundig, economisch en ecologisch vlak.”

Pierre Wéry (Gedelegeerd bestuurder VALENS):
“Onze teams zijn al volledig betrokken bij de studiefase en zijn bijzonder enthousiast over het idee om de toekomstige werken aan ‘The Source’ te realiseren. Samen dragen we dit project met trots, zowel qua ontwerp als op het vlak van bouwkeuzes en werkwijze. De creativiteit van onze teams kan zo volledig tot uiting komen.”

 

Picture credits: R²D² Architecture

Nouveau siege Eiffage Benelux